Όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί της τάξης γνωρίζουμε πως το αναχρονιστικό μοντέλο των βαθμών δεν είναι παιδαγωγικό και υπηρετεί αναχρονιστικές αντιλήψεις του παρελθόντος , οι οποίες θεωρούσαν το σχολείο ως μηχανισμό ταξικής επιβολής και κατάταξης .

Η εισαγωγή της περιγραφικής αναφοράς των μαθητών στο δημοτικό σχολείο θα μπορούσε να αποτελεί ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση ,. Το μοντέλο της περιγραφικής αξιολόγησης που προτείνει το υπουργείο το μόνο ουσιαστικά που κάνει είναι η αντικατάσταση της βαθμολογικής κλίμακας με ένα τυποποιημένο σύστημα παρατηρήσεων . Στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα ως προς την λογική της αξιολόγησης και της κατάταξης των μαθητών , μόνο η κλίμακα διαφοροποιείται από αριθμητική σε τυποποιημένες παρατηρήσεις κατάταξης .

Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο της ουσίας της εκπαιδευτικής πράξης, στο οποίο ο μαθητής χωρίς κανέναν φραγμό θα μπορεί να πειραματιστεί , να δοκιμάσει, να κρίνει , να εκφράσει την γνώμη του , να αποτύχει , να ξαναπροσπαθήσει , να παίξει , να νιώσει ελεύθερος. Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο που δεν λειτουργεί ως μηχανισμός στείρας και άκριτης απομνημόνευσης, στο οποίο κυριαρχεί η βαθμοθηρία .

Διεκδικούμε ένα σύστημα περιγραφικής αναφοράς των μαθητών μας , χωρίς τυποποιημένες εκφράσεις και ανούσια συμπλήρωση κενών . Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει την ελευθερία να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα του μαθητή με τρόπο απλό και κατανοητό και πάντα προς όφελος του μαθητή , για το σύνολο των δραστηριοτήτων και συμπεριφορών που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο.

Για να έχει ουσία η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται και με ταυτόχρονη απαλλαγή ικανού αριθμού διδακτικών ωρών , μια φορά το κάθε τρίμηνο , για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ασχοληθεί με τον κάθε μαθητή του ξεχωριστά.

Δεν θα ακολουθήσουμε το υπουργείο στον εύκολο δρόμο του φθηνού εντυπωσιασμού ! Αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο της ουσίας και της δημοκρατίας .