Το θέμα των ναρκωτικών είναι πολύπλοκο, πολυεπίπεδο και στο οποίο δεν χωρούν δογματισμοί , αφορισμοί ,κομματική ή παραταξιακή εκμετάλλευση. Στην μάχη κατά της εξάρτησης πρέπει , ως οργανωμένη κοινωνία , να έχουμε στην διάθεσή μας όλα τα όπλα. Οι ΧΕΧ αποτελούν μια από τις πολλές παρεμβάσεις, για τους είδη υπάρχοντες χρήστες , που θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Οι χρήστες είναι ασθενείς και η πολιτεία πρέπει να τους αντιμετωπίζει με σεβασμό.

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που έχει στόχο να κρατήσει τους νέους μας μακριά από τα ναρκωτικά. Δεν στηρίζουμε δράσεις που είναι απέναντι στην όποια προσπάθεια γίνεται ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες επιβίωσης των ήδη εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες.