Οι μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί των αναπληρωτών με μοναδικό κριτήριο την προϋπηρεσία , είναι το αίτημα που εκφράζει το σύνολο των εκπαιδευτικών της τάξης . Αγωνιζόμαστε να μην περάσει το νομοσχέδιο Γιαβρόγλου που είναι η ταφόπλακα στα όνειρα χιλιάδων συναδέλφων μας αναπληρωτών .

Οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες αποτελούν για το υπουργείο εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας , οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας . Η λειψή άδεια μητρότητας ( 3,5 μήνες ) είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αδικίας που υφίστανται οι αναπληρώτριες .

Ο αγώνας δεν σταματά , Απαιτούμε :

- ΠΛΗΡΗ εξίσωση των αδειών και 9μηνη άδεια για όλες και όλους τους συναδέλφους με πλήρεις αποδοχές, καταβολή ενσήμων και αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

- Χορήγηση άδειας επαπειλούμενης κύησης και άδεια ασθένειας τέκνου.

- Αναδρομική προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και των ενσήμων για όσες/ όσους εξαναγκάστηκαν σε χρήση των αδειών άνευ αποδοχών.

-      Πλήρης προστασία κύησης και λοχείας – Πλήρης εξίσωση αδειών.

Φθάνει πια η κοροϊδία μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί με μοναδικό κριτήριο την προϋπηρεσία !

Πλήρης προστασία της μητρότητας στις αναπληρώτριες .