Συνάδελφοι ,τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών μπορούμε να ψηφίσουμε στην περιοχή που δουλεύουμε -για την πρώτη Κυριακή έχει περάσει η προθεσμία - με την προϋπόθεση να κάνουμε αίτηση στο gov.gr https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr/login?returnUrl=%2Fhome μέχρι την Κυριακή 30/4/2023 .

Η διαδικασία είναι απλή και η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για την εφορία.