Το τελευταίο χρονικό διάστημα υλοποιείται από την περιφέρεια Αττικής το πρόγραμμα «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σε σχολικές μονάδες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής». Ένα πρόγραμμα που προορίζεται, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, για : «αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών 1.428 σχολικών μονάδων Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής, στοχεύοντας στην προμήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), προκειμένου να προωθηθεί η εξοικείωση όλων των μαθητών με το συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες η προσβασιμότητα, η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αποτελούν μέτρα πρόληψης της σχολικής διαρροής».

Το ΔΣ του συλλόγου ύστερα από ερωτήματα συναδέλφων για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που παρέλαβαν οι σχολικές μονάδες από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θέτει τα παρακάτω εύλογα ερωτήματα :

  1. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που παραδόθηκε στις σχολικές μονάδες ;
  2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ( χωρητικότητα μνήμης, ταχύτητα δίσκου , κάρτα γραφικών ) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που έχει ήδη εγκατασταθεί σε πολλές σχολικές μονάδες, ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους ;
  3. Υπάρχει πρόβλεψη, από τα κονδύλια του προγράμματος, άμεσης αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε να καταστεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός λειτουργικός;
  4. Με ποια κριτήρια έγινε από την περιφέρεια η κατανομή του εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες και γιατί ισοδύναμες μονάδες ως προς τον αριθμό των παιδιών και τον εξοπλισμό που κατέχουν λαμβάνουν διαφορετικό εξοπλισμό τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά;

Ζητάμε απο το  ΔΣ του συλλόγου μας  να παρακολουθεί το θέμα και να έρθει σε επαφή και με του υπόλοιπους  Συλλόγους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής, ώστε συντεταγμένα να προχωρήσουμε στις κατάλληλες ενέργειες .