Σύμφωνα με υπουργική απόφαση από τη νέα σχολική χρονιά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα όλων των νηπιαγωγείων της χώρας θα προστεθεί η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Σκοπός της ενσωμάτωσης της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο θα είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος σε σχέση με τη γλωσσική και ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων για την ενίσχυση της πολυγλωσσικής επίγνωσης, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία. Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα πάντα με το υπουργείο θα γίνει μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα με στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης 

.Αλλά για ποια αναβάθμιση μιλάμε όταν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς ΠΕ 06 , που υπηρετούν ήδη στις σχολικές μονάδες, να δηλώσουν για συμπλήρωση του ωραρίου τους τα όμορα νηπιαγωγεία τους. Πως θα καλυφθούν οι ώρες αυτές; Προφανώς το Υπουργείο θα καταφύγει στην εύκολη λύση των ωρομισθίων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Η υποτιθέμενη αναβάθμιση θα στηριχθεί και πάλι σε εκπαιδευτικούς με ελαστικές σχέσεις εργασίας , με αλλαγή εκπαιδευτικών κάθε χρόνο σε μια ευαίσθητη ηλικία για τους μαθητές και χωρίς συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τη διετή φοίτηση των νηπίων.

Καλούμε τη ΔΟΕ να αναδείξει το θέμα και να παρέμβει στο Υπουργείο.

Καλούμε τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να τοποθετήσουν τους συναδέλφους ΠΕ 06 που το επιθυμούν στα όμορα Νηπιαγωγεία των σχολικών μονάδων που είναι τοποθετημένοι.