Η εκτός τόπου και χρόνου πολιτική της ηγεσίας του υπουργείου παιδείας , που έχει ως µοναδικό σκοπό να αποκρύψει τα χιλιάδες κενά µε τα οποία θα αρχίσει η φετινή σχολική χρονιά και να δώσει µια ψεύτικη εικόνα κανονικότητας , επιβάλλει στα διορισµένα µέλη του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής , να θέτουν ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, σε πρωτόγνωρες συνθήκες αδιαφάνειας, για δηλώσεις από τους συναδέλφους ειδικοτήτων που πρέπει να συµπληρώσουν το ωράριο τους και σε άλλες σχολικές µονάδες .

Μέσα στο καλοκαίρι , χωρίς να έχει κάποιος την υποχρέωση να διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικό εξοπλισµό , είναι απαράδεκτο και αντιδεοντολογικό να υπάρχει η απαίτηση , να καταθέσει εντός της ηµέρας δήλωση συµπλήρωσης ωραρίου .

Είναι λογικό και προπάντων δεοντολογικό , να δίνεται εύλογο χρονικό διάστηµα για τις συγκεκριµένες δηλώσεις , για να µπορεί ο κάθε συνάδελφος, αφού ενηµερωθεί , να επιλέξει µε ηρεµία την καλύτερη επιλογή σύµφωνα µε τα µόρια του . Επιπλέον δεν είναι δυνατόν η υπηρεσία , να θεωρεί δεδοµένο πως έχουν όλοι πρόσβαση στο διαδίκτυο ή µπορούν να αποκτήσουν µέσα σε λίγες ώρες σε περίοδο νόµιµης άδειας !


Η όλη διαδικασία , µε την συνθήκη του κατεπείγοντος που δηµιουργούν τα σφικτά χρονικά όρια που θέτει το ΠΥΣΠΕ , σε συνδυασµό µε την απουσία του ελέγχου που ασκούσαν οι αιρετοί του κλάδου , καθίσταται τουλάχιστον προβληµατική ως προς την διαφάνεια της .

Ζητάμε από το σύλλογο να συνδράµει νοµικά και συνδικαλιστικά στα µέλη του , που τυχόν αδικήθηκαν από τις συγκεκριµένες τακτικές του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής .