Πρόσφορο έδαφος για την εφαρµογή του σχεδίου απαξίωσης του δηµοσίου σχολείου αποτελούν τα διορισµένα µέλη των ΠΥΣΠΕ , τα οποία η ηγεσία του υπουργείου παιδείας τα αντιµετωπίζει ως παιδιά για τα θελήµατα και µε προφορική εντολή τους καλεί να δηλώσουν τα κενά σε παράλληλες στηρίξεις, ΕΒΠ και σχολικούς νοσηλευτές, οµαδοποιηµένα και µε τον όρο ο αριθµός τους να µην ξεπερνάει τους 2 συναδέλφους ανά σχολική µονάδα!

Η νέα σχολική χρονιά που αρχίζει σε λίγες µέρες , αποτελεί την πιο κρίσιµη παιδαγωγικά χρονιά , στην χώρα µας , από την περίοδο της γερµανικής κατοχής ! Ύστερα από δυο σχεδόν χρόνια τηλεκπαίδευσης οι εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών έχουν πολλαπλασιαστεί , ειδικότερα εκείνων που είχαν παράλληλες στηρίξεις την περασµένη σχολική χρονιά .

Η ηγεσία του υπουργείου παιδείας , που είναι απολύτως υπεύθυνη για τα κενά που έχουν δηµιουργηθεί εξαιτίας της εγκληµατικής κυβερνητικής διαχείρισης της πανδηµίας, αντί να σπεύσει να εξασφαλίσει µε την έναρξη του σχολικού έτους το αναγκαίο προσωπικό για µια παράλληλη στήριξη σε κάθε µαθητή που έχει την ανάλογη διάγνωση , αφήνει τους µαθητές στην καλύτερη των περιπτώσεων µε µισή υποστήριξη από αυτήν που είχαν την περασµένη σχολική χρονιά !

Η εφαρµογή αυτής της οδηγίας από τα διορισµένα µέλη των ΠΥΣΠΕ της χώρας , θα οδηγήσει σε χιλιάδες απολύσεις εκπαιδευτικών ( οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης θα µειωθούν σχεδόν στο µισό ) , και εκπαιδευτικούς που θα τρέχουν από τµήµα σε τµήµα , κάθε ώρα , για να παρέχουν την υποστήριξη που χρειάζονται οι µαθητές που έχουν την έγκριση και την αξιολόγηση του ΚΕΣΥ .

Όλοι γνωρίζουµε την χρησιµότητα που έχουν οι παράλληλες στηρίξεις για την λειτουργία των σχολικών µονάδων και το πολλαπλασιαστικό όφελος που προσφέρουν στην λειτουργία των σχολικών


τάξεων . Δεν θέλουµε ούτε να σκεφτούµε τις συνέπειες και τα προβλήµατα που θα προκύψουν µε την εφαρµογή της προφορικής εντολής .

Καλούµε τα διορισµένα µέλη των ΠΥΣΠΕ να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικοί και όχι ως πειθήνια όργανα , αγνοώντας την προφορική εντολή !

Καλούµε τους συντονιστές εκπαίδευσης να πάρουν άµεσα θέση !

Καλούµε την ΔΟΕ να πάρει θέση για το θέµα

                                   Δημοκρατία - Αξιοκρατία - Διαφάνεια