Ενώ τα σχολεία είναι κλειστά και οι εκπαιδευτικοί αλλά και πολλά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων βρίσκονται σε νόμιμη άδεια, το υπουργείο Παιδείας, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, πιέζει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα ΠΥΣΠΕ να ολοκληρώσουν τις υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών. Επιπλέον της παράνομης διαδικασίας  είναι και τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που ορίζονται με την απόφαση του ΠΥΣΠΕ (Καλούνται ΟΛΟΙ οι Εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις Σχολικές Μονάδες όπου διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία να στείλουν ηλεκτρονικά ΘΕΤΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ Δήλωση Υπεραριθμίας έως την Τρίτη 17-8-2021 και ώρα 16.00.) που περιορίζουν σημαντικά την ενημέρωση όλων των συναδέλφων, ενώ αυτοί βρίσκονται σε διακοπές, και ακυρώνουν τη δυνατότητα ενστάσεων σε περίπτωση λάθους ή αδικίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία ξεκινούν οι υπηρεσιακές μεταβολές όπως:

  • Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών
  • Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων και επικύρωση λειτουργικών κενών. Με πρόσκληση θα κληθούν οι υπεράριθμοι και οι εκπ/κοί που βρίσκονται στη διάθεση να δηλώσουν σχολεία προτίμησης.
  • Τοποθέτηση υπεράριθμων, τοποθέτηση εκπ/κών που βρίσκονται στην Διάθεση του ΠΥΣΠΕ. Στη συνέχεια πρόσκληση νεοδιόριστων να δηλώσουν σχολεία στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.
  • Τοποθέτηση νεοδιόριστων
  • Πρόσκληση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.
  • Τοποθέτηση αποσπασμένων – (Αποσπάσεις εντός – αποσπάσεις από άλλα ΠΥΣΠΕ)

Οι διαδικασίες αυτές κάθε χρόνο  πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο, αφού ανοίξουν τα σχολεία,  γιατί μόνο τότε μπορούν να οριστικοποιηθούν τα τμήματα (οι μεταγραφές των μαθητών, αριθμός μαθητών ανά τάξη κ.ά.) και να διαπιστωθούν οι υπεραριθμίες ή τα λειτουργικά κενά, αφού ληφθούν υπόψη και οι άδειες που θα αιτηθούν οι συνάδελφοι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.  Πως είναι δυνατόν να διαπιστωθούν λειτουργικές υπεραριθμίες, στα μέσα Αυγούστου, με τα σχολεία κλειστά, χωρίς τη δυνατότητα συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων;

Καλούμε

Τη ΔΟΕ να καταγγείλει τις διαδικασίες και να απαιτήσει από τα ΠΥΣΠΕ όλης της χώρας να μην προβούν σε παράνομες ενέργειες.

Να ζητήσει έστω και τώρα από τα διορισμένα μέλη των ΠΥΣΠΕ να ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ.

•Επιπλέον ενημερώνουμε προς πάσα κατεύθυνση πως ο σύλλογος μας διαθέτει όλα τα μέσα συνδικαλιστικά και νομικά , ώστε να περιφρουρήσει τα δικαιώματα των μελών του σε τυχόν αδικίες που θα προκύψουν.