Τα Προοδευτικά Ρεύματα του συλλόγου “Αλέξανδρος Δελμούζος” καταδικάζουν την απροκάλυπτη επίθεση της κυβέρνησης , εν μέσω πανδημίας , στα δικαιώματα των αναπληρωτών .

Το άρθρο 114 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση δίνει την δυνατότητα μιας νέας μορφής ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων των αναπληρωτών , με την πρόβλεψη τοπικών προσκλήσεων από τους διευθυντές εκπαίδευσης, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις , για πρόσληψη ωρομισθίων , καταστρατηγώντας   τους πίνακες και ουσιαστικά εισάγοντας τον εργασιακό μεσαίωνα στην δημόσια εκπαίδευση , με προσλήψεις μέσα από νέους πίνακες με μοναδικό κριτήριο τον βαθμό πτυχίου .

Είναι πλέον σαφές, πως η επίθεση στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών από την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που θεωρεί την παιδεία προϊόν έχει, ήδη, αρχίσει .

Οι αναπληρωτές, είναι ο πρώτος στόχος. Η δυνατότητα πρόσληψης τους σε τοπικό επίπεδο , οι τρίμηνες συμβάσεις και η ωρομισθία , μας δίνουν μια πικρή γεύση της αποκέντρωσης της εκπαίδευσης , δηλαδή της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το υπουργείο σε τοπικό επίπεδο . Είναι το πρώτο βήμα για τον μεγάλο στόχο που περιγράφει η έκθεση Πισσαρίδη, δηλαδή, την μεταφορά του συνόλου της δημόσιας εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, με άρση της μονιμότητας , με αξιολόγηση - χειραγώγηση , με χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων με βάση την επίτευξη στόχων , με λειτουργία των σχολείων με χορηγίες , με προσλήψεις προσωπικού σε τοπικό επίπεδο χωρίς εργασιακά δικαιώματα .

Καλούμε την ΔΟΕ να αναδείξει το θέμα και να καταδικάσει την πολιτική του υπουργείου . Οι αναπληρωτές είναι μόνο η αρχή , στόχος είναι το σύνολο της δημόσιας και δωρεάν παιδείας και η μετατροπή του σε προϊόν κέρδους και λειτουργίας της με Βάση της απαιτήσεις της αγοράς .