Τα Προοδευτικά Ρεύματα Εκπαιδευτικών , πιστά στις αρχές και στις διακηρύξεις τους, από αυτόν τον χώρο,

θα ενημερώνουν τους συναδέλφους για τη στάση τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας ( προτάσεις, ψηφοφορίες κτλ)