Τα Προοδευτικά  Ρεύματα του συλλόγου  εκπαιδευτικών «Αλέξανδρος Δελμούζος » έχουν καταγγείλει διαχρονικά τις απαράδεκτες συνθήκες, εξαιτίας της ανεπάρκειας και της κακοδιαχείρισης των δήμων της περιοχής μας , που επικρατούν σε πολλές σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν τα μέλη του .

Σχολεία που στεγάζονται σε χώρους ακατάλληλους , που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, υγιεινής και ασφάλειας , να φιλοξενήσουν μαθητές και να πραγματοποιηθούν μαθήματα . Ειδικά στα νηπιαγωγεία της περιοχής μας η κατάσταση είναι δραματική . Χώροι που προορίζονται για εμπορικά καταστήματα έχουν μετατραπεί σε χώρους που φιλοξενούν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο νηπιαγωγείο.

Όλα αυτά τα προβλήματα , γίνονται ακόμα πιο έντονα στις νέες συνθήκες που καλούμαστε να υποδεχτούμε τους μαθητές μας την 1-6 .

  • Μικρές αυλές , χωρίς υπόστεγα , στις οποίες είναι αδύνατον να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός ακόμα και με το 50 % των μαθητών .
  • Τάξεις μικρές , χωρίς παράθυρα φιλοξενούν τους μαθητές της περιοχής μας . Σε αυτές τις τάξεις είναι πρακτικά ανεφάρμοστη η οδηγία για τμήματα των 15 μαθητών και ταυτόχρονα η τήρηση του 1,5 μέτρου απόστασης .
  • Οι τουαλέτες και οι βρύσες σε πολλά σχολεία δεν τηρούν στο ελάχιστο τις συνθήκες υγιεινής.
  • Τα γραφεία των εκπαιδευτικών είναι στην πλειοψηφία τους ακατάλληλα να φιλοξενήσουν τους εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα να τηρηθούν οι αναγκαίες αποστάσεις, ακόμη και αν αυτές είναι 1,5 μέτρο όπως λέει η τελευταία οδηγία του Υπ. Παιδείας.

Απαιτούμε έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών σε κτηριακές υποδομές των σχολικών μονάδων .

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να καταγγείλουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο σύλλογος έχει τα μέσα να δημοσιοποιήσει και να αναδείξει τις απαράδεκτες συνθήκες στις κτηριακές υποδομές των σχολειών της περιοχής μας .