Οι εκπαιδευτικοί , σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες , στάθηκαν δίπλα στους μαθητές τους , χωρίς καμία

ουσιαστική βοήθεια από την ηγεσία του υπουργείου .

Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία , δυστυχώς όμως , η ηγεσία του υπουργείου παιδείας εξαντλεί εις βάρος τους το σύνολο της αυστηρότητας της και της αναλγησίας της.

  • Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες , αλλά συγκατοικούν αποδεδειγμένα με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες , δεν έχουν καμία προστασία .
  • .  
  • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνο κάτω από τα τέσσερα έτη δεν δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού με αποτέλεσμα εκατοντάδες εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε απόγνωση .
  • Οι εκπαιδευτικοί που είναι αναγκασμένοι να υπηρετούν σε παραπάνω από ένα σχολείο , εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο να γίνουν φορείς του ιού

Με βάση τα παραπάνω απαιτούμε :

¾    Κανένας εκπαιδευτικός που συγκατοικεί με άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην επιστέψει στο σχολείο

¾    Κανένας αναπληρωτής να μην χάσει ούτε ευρώ , γιατί υποχρεώθηκε να κάνει χρήση της κανονικής του άδειας .

¾    Οι εκπαιδευτικοί με τέκνο κάτω των τεσσάρων ετών να δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού .

¾    Οι εκπαιδευτικοί , όσο διαρκεί η πανδημία , να εξαντλούν το ωράριο τους αποκλειστικά σε ένα σχολείο .

Αλληλεγγύη – Ενότητα – Αξιοπρέπεια