Η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, 45 χρόνια μετά, παραμένει πάντα επίκαιρη διδάσκοντας ότι ο αγώνας για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει να είναι αδιάλειπτος και αμείωτος. Τα αιτήματα του ελληνικού λαού εκείνη τη σκοτεινή περίοδο που μιλούσαν για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη παραμένουν πάντα επίκαιρα. Δεσμευόμαστε να εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια για την υλοποίησή τους.