Σύλλογος «Αλέξανδρος Δελμούζος »

Αποτελέσματα εκλογών για ΔΣ 2023 2021
  Ψήφισαν 486- έγκυρα 479 -ακ/λ 7 Ψήφισαν 476 έγκυρα 466 ακ/λ10
Προοδευτικά Ρεύματα 198 ψήφοι     3 έδρες     41,3% 213 ψήφοι   3 έδρες       45,7 %
ΑΣΕ 184 ψήφοι     3 έδρες     38,4% 116 ψήφοι   2 έδρες       24,9 %
Δίκτυο 33 ψήφοι       1 έδρα       6,8 % 50 ψήφοι     1 έδρα.       10,7 %
Αγωνίστηκες Κινήσεις 24 ψήφοι.       - έδρα.       5% 31 ψήφοι     - έδρα         6,7%
Μόνη διέξοδος η ενότητα 22 ψήφοι.       - έδρα.       4,5% 32 ψήφοι     1 έδρα.       6,8 %
ΔΗΣΥ 18 ψήφοι         - έδρα       3,7% 24 ψήφοι       - έδρα.       5,1%

Εκλέγονται σύμφωνα με την σταυροδοσία της κάθε παράταξης

Προοδευτικά Ρεύματα :

                                         Βερέτσος Κώστας

                                         Πούλος Άγγελος

                                         Γείτονα Αργυρώ

ΑΣΕ :

                                         Γαλανοπούλου Χαρά

                                        Ευαγγέλου Παναγιώτης

                                         Χασιώτης Ευθύμης

Δίκτυο :

                                         Κοντομάρης Θεόδωρος