Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προσλήψεις Γενικής Παιδείας
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Προσλήψεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2023-24