Σε μια πρωτοφανής πράξη αδικίας το υπουργείο παιδείας , θεώρησε τις νεοδιόριστες εκπαιδευτικούς , ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας στερώντας τους το δικαίωμα στις άδειες ανατροφής που ισχύουν για τους υπόλοιπους διορισμένους εκπαιδευτικούς και με την αρ.108357/Ε3/21.08.2020 εγκύκλιο κατέβασε το όριο ηλικίας των τέκνων στα 2 έτη αντί των 4 ετών που ίσχυε.

Μετά από προσφυγή νεοδιόριστης εκπαιδευτικού, το Δεκέμβριο που μας πέρασε το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε την αυθαίρετη απόφαση του υπουργείου Παιδείας και αποφάσισε:

  1. εκπαιδευτικός με τέκνο κάτω των δύο ετών δικαιούται με τον διορισμό του να επιλέξει είτε την παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο, μέχρι το τέκνο του να κλείσει τα δύο έτη, είτε τη λήψη εννεάμηνης άδειας ανατροφής, και
  2. εκπαιδευτικός με τέκνο μεγαλύτερο των δύο ετών κατά τον χρόνο του διορισμού του δεν δικαιούται μεν μειωμένο ωράριο, μπορεί όμως να λάβει ειδική άδεια ανατροφής εννιά μηνών.

Η υπουργός παιδείας , αντί να σπεύσει να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου και για λόγους δικαιοσύνης και νομιμότητας να καταργήσει την ακυρωμένη εγκύκλιο, επικαλείται την γραφειοκρατική καθυστέρηση καθαρογραφής της απόφασης του ΣτΕ, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι μας να υφίστανται ακόμα τις άδικες συνέπειες της ακυρωμένης εγκυκλίου!

Απαιτούμε :

  • όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να μπορούν να πάρουν την άδεια ανατροφής με τους ίδιους όρους που ισχύει για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
  • όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που αποκλείστηκαν από την παράνομη εγκύκλιο, δηλαδή όσοι είχαν τέκνο που δεν είχε κλείσει τα τέσσερα έτη την ημέρα διορισμού να μπορέσουν να πάρουν αυτό που δικαιούνται.