Κωνσταντίνος Ταουλτσίδης το Σύλλογο Δελμούζο

Εκλεγμένος με τα Προοδευτικά Ρεύματα Εκπαιδευτικών

 

Καθημερινά τα γραφεία των διευθυντών των σχολείων μας δέχονται ένα μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων και επισκέψεων από γονείς που διατυπώνουν παράπονα για τη συμπεριφορά κάποιου εκπαιδευτικού ή άλλου παιδιού απέναντι στο παιδί τους.

Κάνουν υποδείξεις για τον δάσκαλο της αρεσκείας τους, για τον τρόπο διδασκαλίας και για την παιδαγωγική αντιμετώπιση των παιδιών. Χρησιμοποιούν εκφράσεις απαξίωσης για τα άλλα παιδιά, μιλώντας για «κακούς συμμαθητές», ζητούν την απομάκρυνση παιδιών από το σχολείο, «απαγορεύουν» σε παιδιά να κάθονται με το παιδί τους στο ίδιο θρανίο, και «απαιτούν» την παραδειγματική τιμωρία άλλων παιδιών.

Ενίοτε δε, διατυπώνουν ανοίκειους χαρακτηρισμούς για τους εκπαιδευτικούς και απευθύνουν ανυπόστατες κατηγορίες ότι δήθεν ο εκπαιδευτικός «έχει στοχοποιήσει» το παιδί τους, επειδή του  έκανε   παρατήρηση ή επίπληξη, για μη αποδεκτή συμπεριφορά, και τόσα άλλα.

Στην επαγγελματική τους εμπειρία, όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν βιώσει πολλά παραδείγματα τέτοιων γονεϊκών παρεμβάσεων.

Δυστυχώς το «φαινόμενο» αυτό  παρατηρείται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στα σχολεία. Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών φαίνεται να επιτείνει το πρόβλημα.

Οι εκπαιδευτικοί, αισθάνονται απροστάτευτοι μπροστά στις καταγγελίες και σε ορισμένες περιπτώσεις, μπροστά στις εριστικές διαθέσεις των γονιών των μαθητών τους.

Δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις εκείνες που πιθανόν ένας εκπαιδευτικός να έχει «ξεφύγει από τα όρια». Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μιλάμε για απλά καθημερινά θέματα, που όμως αρκετές φορές παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις και συχνά εκπαιδευτικοί σέρνονται σε πειθαρχικά όργανα, ακόμη και στα δικαστήρια, για ασήμαντες αφορμές, για καταγγελίες και απαιτήσεις που τις περισσότερες φορές ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Δυστυχώς, ορισμένοι γονείς αδυνατούν να αποδεχτούν ότι ο εκπαιδευτικός διαθέτει την επιστημονική κατάρτιση και έχει την απόλυτη ευθύνη στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου, για την εφαρμογή παιδαγωγικών μέτρων που κρίνει αναγκαία.

Με μοναδικό κριτήριο στενές προσωπικές αντιλήψεις για το ρόλο της εκπαίδευσης, γίνονται τιμητές των εκπαιδευτικών και του έργου τους. Θεωρούν ότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τι είναι καλό για το παιδί τους, ακόμα και σε πολύ εξειδικευμένα παιδαγωγικά θέματα και απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς, να προσαρμοστούν στις δικές τους απόψεις!

Έτσι, συχνότατα, παρεμβαίνουν στο εκπαιδευτικό έργο «πραξικοπηματικά», παρακωλύοντάς το. Οι παρεμβάσεις αυτές, ωστόσο, έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε όλη τη σχολική μονάδα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι Σύλλογοι Διδασκόντων ταλαιπωρήθηκαν επί μακρόν δαπανώντας πολύτιμο χρόνο για να απαντήσουν σε ανυπόστατες πολυσέλιδες καταγγελίες και ανεδαφικές αιτιάσεις γονέων.

Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα, όταν τα κίνητρα των γονέων υποκρύπτουν άλλες σκοπιμότητες, προσωπικές, ιδεολογικές ή κοινωνικές τις οποίες ανεύθυνα επιχειρούν-και καταφέρνουν- να μεταφέρουν στο χώρο του σχολείου. Το συχνότερο είναι να καταλήγουν σε δικαίωση του εκπαιδευτικού και των επιλογών του σχολείου, όμως, το κόστος για τη σχολική μονάδα και το έργο της είναι σε κάθε περίπτωση μεγάλο.

Καλό θα είναι οι γονείς να αποδεχτούν τους διακριτούς ρόλους και να εμπιστευτούν τους εκπαιδευτικούς στα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση του παιδιού τους. Οι εκπαιδευτικοί, σήμερα, είναι καλύτερα καταρτισμένοι από ποτέ και μπορούν  να διακρίνουν πράγματα που οι γονείς δεν μπορούν να δουν, είτε γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές γνώσεις, είτε γιατί δεν διαθέτουν την εμπειρία και τα συγκριτικά στοιχεία, από την καθημερινή επικοινωνία, με πολλά και διαφορετικά παιδιά που έχουν κατά τεκμήριο οι εκπαιδευτικοί.

Γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν και οφείλουν να έχουν στενή συνεργασία ,και όχι σχέση αντιπαλότητας, γιατί αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό: την ουσιαστική μόρφωση και  διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών. Τέτοιες συμπεριφορές και στάσεις δεν υπηρετούν τον παραπάνω σκοπό.

Ενώ τα προβλήματα αυτά αρκετές φορές παίρνουν πειθαρχικές και νομικές διαστάσεις .το νομικό πλαίσιο στη χώρα, αφήνει εντελώς απροστάτευτους τους εκπαιδευτικούς και αναγκάζει τους διευθυντές να ερευνούν ακόμα και την παραμικρή παράλογη καταγγελία του γονέα, ο οποίος όμως ενθαρρύνεται από μια τέτοια αμυντική συμπεριφορά  των διευθυντών. Οι δύσκολες εποχές που ζούμε ενισχύουν τάσεις «ανθρωποφαγίας» και μετάθεσης των προβλημάτων σε ομάδες ή πρόσωπα, που κατά προτίμηση έχουν μικρή δυνατότητα αντίστασης, όπως οι εκπαιδευτικοί.

Πιστεύουμε ότι η πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί συστηματικά με τέτοια ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία εκπαιδευτικών ,αλλά και μαθητών και να προασπίσει το κύρος και τη θεσμική θέση που αρμόζει στους εκπαιδευτικούς μέσα στην κοινωνία.

Οι Συλλόγοι Γονέων και Κηδεμόνων θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί στην υιοθέτηση τέτοιου είδους καταγγελιών.

Η Δ.Ο.Ε. πρέπει να αναδείξει το θέμα συνδικαλιστικά και παιδαγωγικά αλλά και να σταθεί δυναμικά δίπλα σε συναδέλφους που οδηγούνται στα δικαστήρια, ενεργοποιώντας και αξιοποιώντας το «Ταμείο νομικής στήριξης συναδέλφων» της Ομοσπονδίας.

Εμείς ως Προοδευτικά Ρεύματα αλλά και ως Σύλλογος Δελμούζος (υπάρχει σχετική απόφαση του Συλλόγου ) προτείνουμε :

Να θεσμοθετηθεί η ίδρυση γραφείου «Νομικής Προστασίας» στη Δ.Ο.Ε. που θα αποτελείται από τρία τμήματα :

Α) Γραφείο γενικών «Γνωμοδοτήσεων» που αφορούν γενικότερα συνδικαλιστικά θέματα και έχουν σχέση με τη νομική στήριξη των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων  της Ομοσπονδίας και την προστασία των εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συναδέλφων (Ο ρόλος του ταυτίζεται με αυτόν της νομικής συμβούλου όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα}.

Β) Γραφείο Νομικών Συμβουλών και νομική στήριξη  διωκόμενων συναδέλφων. Το Γραφείο θα δέχεται ερωτήσεις νομικού ενδιαφέροντος, καθώς και αιτήματα για παροχή νομικών συμβουλών. Δεν θα αρκείται, όμως, μόνο στην παροχή νομικών συμβουλών, αλλά ταυτόχρονα θα αξιολογεί και θα χαράσσει την κατάλληλη στρατηγική εξατομικευμένα για κάθε συνάδελφο. Επιπλέον το Γραφείο αυτό θα είναι υπεύθυνο για την οικονομική   στήριξη διωκόμενων συναδέλφων απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομική και οικονομική στήριξη συναδέλφων είναι να υπάρχει στήριξη απο τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων τους.

Γ) Γραφείο Ασφαλιστικών -Συνταξιοδοτικών Θεμάτων. Το Γραφείο θα πληροφορεί εξατομικευμένα και εξειδικευμένα τους εκπαιδευτικούς για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Επίσης, θα παρέχει πληροφόρηση σε κάθε ασφαλισμένο κατευθύνοντάς τον στις ευνοϊκότερες διατάξεις συνταξιοδότησης. Ακόμη θα ενημερώνει για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλιση, τα επιδόματα, τις παροχές κτλ.

Τα Γραφεία θα στελεχωθούν από εξιδεικευμένους δικηγόρους, και η πρόσβαση σε αυτούς θα είναι εφικτή συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που θα δημοσιοποιούνται. Η προώθηση όλων των αιτημάτων προς τα παραπάνω Γραφεία θα γίνεται μόνο μέσω  των τοπικών Συλλόγων.