Το Υπουργείο Παιδείας να επανακαθορίσει τη στάση του σχετικά με τα νηπιαγωγεία

Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών «Αλέξανδρος Δελμούζος» υιοθετεί κείμενο νηπιαγωγών της τάξης για την τηλεκπαίδευση . Καλούμε το υπουργείο να επανακαθορίσει τη στάση του σχετικά με τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, μιας και μόνο προβλήματα δημιουργεί η αναστολή λειτουργίας τους. Για την αποφυγή συγχρωτισμού των γονιών θα μπορούσε να οριστεί διπλή βάρδια προσέλευσης των νηπίων με διαφορά 20 λεπτών όπως και αποχώρησης"

Το κείμενο των συναδέλφων έχει ως εξής :

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την υποχρεωτικότητα της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στα παιδιά του Νηπιαγωγείου, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας σ΄αυτό, για τους παρακάτω λόγους: 

-Η διαδικασία μάθησης στο Νηπιαγωγείο έχει μορφή παιγνιώδη και διαδραστική. Δεν παραδίδουμε μάθημα όπως στις άλλες βαθμίδες. Αντίθετα οργανώνουμε αναπτυξιακά κατάλληλες και βιωματικές δραστηριότητες, βασισμένες στη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η σύγχρονη παιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας προϋποθέτει την βιωματική εμπειρία, και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να υλοποιηθεί μέσα από μία οθόνη.

-Δεν έχουμε προετοιμαστεί, ούτε επιμορφωθεί επαρκώς, ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε την διαδικασία αυτή μπροστά σε κάμερες, αν υποθέσουμε πως κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό και εφικτό. H διαδικασία ηλεκτρονικής διδασκαλίας  σε καμία περίπτωση και βαθμίδα δεν μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα, πολύ δε περισσότερο στο  νηπιαγωγείο που οι συνθήκες της προσχολικής τάξης είναι ιδιαίτερες. Τρανταχτό παράδειγμα, τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΡΤ, τα οποία δεν συμπεριελάμβαναν την προσχολική εκπαίδευση, προφανώς για τους παραπάνω αυτονόητους λόγους.

-Επίσης, να αναφερθεί ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αδυνατούν να συγκεντρώσουν την προσοχή τους για πολλή ώρα και χρειάζονται αρκετές εναλλαγές και ποικίλα ερεθίσματα, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν. Αυτό με την τηλε-διδασκαλία είναι αδύνατο να συμβεί παρά μόνο για πολύ μικρή χρονική διάρκεια και όχι σε καθημερινή βάση.

-Από την στιγμή που η παρουσία των γονέων θα είναι απαραίτητη στην σύγχρονη τηλεκπαίδευση, υπάρχει το ρίσκο απρόβλεπτων αντιδράσεων τους. Γνωρίζοντας πως σε κάθε τάξη υπάρχουν παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες ή προβλήματα, η πιθανή ανάμειξη των γονέων (βλέμματα/ σχόλια) μπορεί να αποβεί επιβλαβής για αυτά.

-Με την σύγχρονη εκπαίδευση, προτείνουμε θεσμικά και νομιμοποιούμε την έκθεση των παιδιών σε μια κάμερα. Αυτό το γεγονός έχει σημαντικές προεκτάσεις. Αφενός δίνει  την εντύπωση ότι ο προσωπικός μου χώρος δεν χρειάζεται να προστατευτεί, είναι δόκιμο να δημοσιοποιείται (μπορώ να έχω μια κάμερα ανοιχτή διαρκώς στο δωμάτιό μου, που την άνοιξα για να δω τη δασκάλα και ξέχασα να την κλείσω).  Αυτό μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει στην υποτίμηση της αξίας της ιδιωτικότητας και στην άκριτη έκθεση των παιδιών, από το “άσυλο” τους σπιτιού τους, σε μάτια ανθρώπων που δεν επιθυμούν τη μόρφωση αλλά την εκμετάλλευσή τους. Αφετέρου, ενισχύουμε την σύγχρονη πεποίθηση πως ό,τι κάνουμε για να έχει αξία πρέπει να δημοσιοποιηθεί (με selfies, στο instagram, στο facebook και τώρα και στην οθόνη, να το δει η δασκάλα). Χάνει το παιδί την χαρά της δημιουργίας γιατί αποκτά την στρεβλή εντύπωση ότι η χειροτεχνία επί παραδείγματι, γίνεται για τους άλλους, για να τη δουν και να το “χειροκροτήσουν”. 

-Επιπλέον αυξάνουμε την καθημερινή επαφή των παιδιών με μια οθόνη, την στιγμή που ως εκπαιδευτικοί διαρκώς συστήνουμε στους γονείς να μειώσουν τον χρόνο έκθεσης των παιδιών στους υπολογιστές και τα κινητά (μιας και έχει διαπιστωθεί πως η χρή τοση τέτοιων μέσων ελαττώνει την συγκέντρωση 7 και δυσχεραίνει τις επικοινωνιακές ικανότητες των παιδιών, αυξάνοντας τον εγωκεντρισμό και την εσωστρέφεια).

-Τα σχολεία μας, στην πλειονότητά τους, δεν είναι εφοδιασμένα με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό ώστε να υποστηρίξουν την εξ’ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία σε καθημερινή βάση. Παρόλα τα αιτήματα που έχουν γίνει κατά καιρούς στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και προς το Υπουργείο Παιδείας για την χορήγηση σύγχρονου εξοπλισμού, τόσο για τις αίθουσες διδασκαλίας όσο και για τις διοικητικές εργασίες που οφείλουν οι Προϊσταμένες καθημερινά να διεκπεραιώνουν, δεν υπήρξε η αναμενόμενη ανταπόκριση.

- Η εμπειρία που αποκομίσαμε από την προηγούμενη περίοδο καραντίνας και εφαρμογής σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, μας  καταδεικνύει ότι πολύ μικρό ποσοστό νηπίων παρακολουθούσαν το σύγχρονο πρόγραμμα καθώς και ότι η συμμετοχή τους μειωνόταν δραματικά και χαρακτηριστικά όσο περνούσε ο καιρός. Οι κυριότεροι λόγοι που μας μετέφεραν οι γονείς ήταν: 1) η δική τους απουσία από το σπίτι τις ώρες της σύγχρονης εξ’  αποστάσεως εκπαίδευσης, οπότε και πρακτικά τα νήπια δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν την παρακολούθηση του μαθήματος, 2) τα τεχνολογικά μέσα που είχαν δεν επαρκούσαν ώστε να εξυπηρετηθούν οι ταυτόχρονες ανάγκες όλων των μελών της οικογένειας και 3) ο ενδοιασμός τους ως προς την έκθεση των παιδιών τους στα μάτια άλλων ατόμων, πλην των νηπιαγωγών και των συμμαθητών τους.

Προτάσεις :

- Ελαχιστοποίηση του χρόνου της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μία διδακτική ώρα την εβδομάδα ώστε: 1)να δίνουμε οδηγίες για τις δραστηριότητες της ασύγχρονης εκπαίδευσης, 2) να διατηρούμε την επαφή με τα παιδιά σε πραγματικό χρόνο, 3) να έχουμε την δυνατότητα να συνομιλούμε με τα παιδιά σε χαλαρό κλίμα ώστε να μην πιέζονται αυτά που έχουν αναπτυξιακές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές διαταραχές.

- Δύο με τρεις φορές την εβδομάδα αποστολή υλικού ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης κατάλληλο για να υλοποιηθεί στο σπίτι με τους γονείς βοηθούς και λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις τεχνολογικού εξοπλισμού που πιθανόν να υπάρχουν στα σπίτια των μαθητών μας.

-Προκειμένου η σύγχρονη εκπαίδευση να έχει νόημα, ίσως θα έπρεπε αυτή η μια διδακτική ώρα να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για αυθεντική επικοινωνία εκπαιδευτικού- μαθητών και καταιγισμό ιδεών για την εύρεση θέματος που θέλουν να δουλέψουν  (π.χ. “ με αφορμή το παιδάκι που φύτεψε σποράκια τι θα λέγατε να κουβεντιάσουμε για τα φυτά ή την σπορά, ο σκύλος μου πήγε στον κτηνίατρο, ας μιλήσουμε αυτή τη βδομάδα για τα ζώα, τι θέλετε να μάθουμε και να κάνουμε;” κλπ). Με αυτόν τον τρόπο η σύγχρονη αποκτά την έννοια μιας επικοινωνίας ολομέλειας και χάνει την επίφαση της “διδασκαλίας θέματος” (που δεν ισχύει στο Νηπιαγωγείο). Σε μια τέτοια ελεύθερη επικοινωνία καλλιεργείται η δημιουργική σκέψη και διάθεση των παιδιών, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα “λάθους” από κάποιο παιδί άρα και η πιθανότητα έκθεσης των μαθησιακών δυσκολιών που ίσως να υπάρχουν. Η ασύγχρονη εκπαίδευση με την μορφή π.χ αποστολής οδηγιών για εργασία από την εκπαιδευτικό και εν συνεχεία αποστολή της εργασίας του παιδιού ως ψηφιακό αρχείο το οποίο θα δει μόνο η εκπαιδευτικός έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 1) δίνει την ευκαιρία σε παιδιά και γονείς να διαχειριστούν τον διαθέσιμο χρόνο τους και την διάθεση των παιδιών τους προκειμένου να κάνουν την εργασία. 2) Ενισχύει την αντίληψη ότι η εργασία/ μάθηση αφορά το παιδί και ακολουθεί τους ρυθμούς του και δεν αφορά τους άλλους, ‘δεν κάνω την εργασία ως μια μορφή “επίδειξης” σε μια κάμερα’. 3) Αφήνει επαρκή χρόνο σε κάθε παιδί να ασχοληθεί με την εργασία όσο το ίδιο χρειάζεται, ανάλογα με τις ικανότητες και ιδιαιτερότητές του. 4) Μια καθημερινή εργασία τέτοιου τύπου συνεχίζει τη σχολική ρουτίνα, το παιδί αντιλαμβάνεται ότι κάθε μέρα έχει μια “δουλίτσα” να κάνει, απλώς τώρα βρίσκεται στον δικό του χώρο και χρόνο. 

Θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας όσα προαναφέρθηκαν προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη  γι’  αυτή την ηλικία λύση, για το διάστημα που θα χρειαστεί να απέχουμε  από την τάξη μας.