Καταργήθηκαν τα έντυπα βιβλιάρια υγείας

Την οριστική κατάργηση των εντύπων βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών της οικογένειάς τους τους ανακοίνωσε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-3-2019).

Από δω και πέρα με απλό τρόπο, χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις θα γίνονται οι εισαγωγές των ασθενών στα δημόσια αλλά και στα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Η κατάργηση των έντυπων βιβλιαρίων υγείας απλοποιεί όλες τις διαδικασίες.

Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική ,ΚΑΑ, ΜΧΑ, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο ( αστυνομική ταυτότητα , διαβατήριο κα).

Πηγή: www.especial.gr