Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα https://www.efka.gov.gr/el
BHMA 2: Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/κλείσιμο ραντεβού/ Είσοδος στην
Υπηρεσία
BHMA 3: Είσοδος με κωδικούς TAXISNET – Πατάμε δύο φορές «Συνέχεια».
BHMA 4: Επιλέγουμε νέα αίτηση και επικαιροποιούμαι αν χρειάζεται τα στοιχεία μας.
ΒΗΜΑ 5: Επιλέγουμε για θέμα — Άλλο θέμα Εσόδων – Ασφάλισης
ΒΗΜΑ 6: Αντιγράφουμε το παρακάτω κείμενο στο πλαίσιο κειμένου της αίτησης:
«Με την παρούσα αιτούμαι, την επιστροφή των ατομικών μου ασφαλιστικών
εισφορών (Εισφορά 1 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ Υπέρ ΤΠΔΥ λόγω μη ανταποδοτικότητας αρ.84
Ν.4997/25.11.2022) που παρακρατήθηκαν αχρεωστήτως από τον Εργοδότη μου
κατά την χρονική περίοδο από 01.01.2018 μέχρι 01.01.2023
«Με την παρούσα αιτούμαι, την επιστροφή των ατομικών μου ασφαλιστικών εισφορών (Εισφορά 1 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ Υπέρ ΤΠΔΥ λόγω μη ανταποδοτικότητας αρ. 84 Ν. 4997/25.11.2022) που παρακρατήθηκαν αχρεωστήτως από τον εργοδότη μου κατά την χρονική περίοδο από 01.01.2017 μέχρι 01.01.2023. Θα στείλω στο email στο οποίο θα μου υποδείξετε με θέμα τον αρ. πρωτοκόλλου της παρούσας αίτησης, ηλεκτρονικό αρχείο με τις μισθοδοτικές καταστάσεις για τα οικονομικά έτη: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 καθώς και βεβαίωση για ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.»

ΒΗΜΑ 7: Κάνουμε Υποβολή της αίτησης και μετά με προβολή .Αν θέλουμε την εκτυπώνουμε
(στο ΒΗΜΑ 6 πρέπει προσέχουμε να βάλουμε τα έτη που μας
αφορούν, αν είμαστε νεοδιόριστοι στο Δημόσιο).

OTAΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΜΕ mail

Μπαίνουμε με κωδικούς TAXISNET στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής
(https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/pliromes-eispraxeis/eap). Πηγαίνουμε στο πρώτο
μενού από αριστερά Προσωποποιημένη Πληροφόρηση μισθοδοτούμενων και από
εκεί κατεβάζουμε σε pdf τις μισθοδοτικές καταστάσεις που μας ενδιαφέρουν (Προσοχή σε pdf κατεβαίνει μόνο μέσο Firefox).