Αρ. Πρωτ. 902 Αθήνα 8/3/2024

Προς

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. χαιρετίζει, για μια ακόμη φορά, τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα οι οποίοι συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία αποχή ενάντια στην αντιπαιδαγωγική – αντεπιστημονική ατομική «αξιολόγηση» του νόμου 4823/21 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., στράφηκε με αγωγή και κατά της απεργίας-αποχής που είχε κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στηρίζοντας τον αγώνα Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε., αποκαλύπτοντας την απόλυτη ένδεια παιδαγωγικών επιχειρημάτων υπέρ του αντιεκπαιδευτικού νομοθετικού πλαισίου επιβολής της «αξιολόγησης».

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου με σκεπτικό όχι μόνο νομικό αλλά και με «άποψη» για την ουσία των διεκδικήσεων των εκπαιδευτικών, υποστηρικτική της «αξιολόγησης» του ν.4823/21, έκρινε πως η απεργία-αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «συνιστά πολιτική απεργία, η οποία είναι παράνομη και καταχρηστική».

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μετά από αυτήν την εξέλιξη, υλοποιώντας την από 5/3/2024 ομόφωνη απόφασή του, προχώρησε στην κήρυξη νέας απεργίας-αποχής, την οποία και κοινοποίησε σήμερα με εξώδικο στο Υπουργείο Παιδείας.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να υπογράψουν (και στη συνέχεια ναπρωτοκολληθεί στη σχολική μονάδα), το νέο έντυπο συμμετοχής στη νέα απεργία-αποχή που κήρυξε η Δ.Ο.Ε. τονίζοντας πως καμιά συνέπειαδεν υπήρξε, για κανένα/καμία συνάδελφο, με την έως τώρα μαζική συμμετοχή στην απεργία-αποχή.

Τονίζουμε, επίσης, ότι , συνεχίζονται οι στάσεις εργασίας σε ό,τι αφορά τηνπαρακολούθηση διδασκαλιών των συναδέλφων από αξιολογητές.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους/τις λειτουργούς της πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης να συνεχίσουν να πορεύονται τον δρόμο του αγώνα, με βάση

τον αγωνιστικό του σχεδιασμό που οργανώνεται και ανακοινώνεται βήμα

βήμα, μέχρι να αναγκάσουμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να αποσύρει

όλα τα αντιδραστικά νομοθετήματα και να δεχθεί τα δίκαια αιτήματα των

εκπαιδευτικών μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο, για τη θωράκιση του

δημόσιου σχολείου.

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε. στις 7/3/2024, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ