Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Προοδευτικά Ρεύματα Εκπαιδευτικών 4. Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις παρακάτω ερωτήσεις: Για ποιο λόγο επιλέχθηκαν αξιολογηθούν νεοδιόριστοι 2. Ποιο είναι το ποσοστό νεοδιόριστων που έχουν ανάλογα προσόντα με τους αξιολογητές; 3. Οι αξιολογητές έχουν αξιολογηθεί ποτέ στην καριέρα τους Πόσο λογικό είναι σύμβουλος να είναι ταυτόχρονα αξιολογητής; 5. Ποιος είναι σκοπός της αξιολόγησης; 6. Πόσο υποκειμενική και αυθαίρετη είναι διαδικασία; Και τότε θα καταλάβουμε όλοι και όλες μας πως συμμετοχή μας στην απεργία αποχή του κλάδου είναι μονόδρομος και"