Ο θεσµός του αιρετού εκπροσώπου των εκπαιδευτικών στη

διοίκηση, έχει ιστορία 90 ετών περίπου και αποτελεί διαχρονικά µια από τις σηµαντικότερες κατακτήσεις του κλάδου µας. Τους αιρετούς στα υπηρεσία συµβούλια κανείς δεν µας τους παραχώρησε, τους επέβαλαν στην διοίκηση, οι αγώνες µας !

Ο τρόπος εκλογής των αιρετών στα υπηρεσιακά συµβούλια αφορά αποκλειστικά τους εκπαιδευτικούς και δεν θα έπρεπε το υπουργείο να έχει κανέναν λόγο. Κατά την διάρκεια, όµως, των εννιά δεκαετιών ύπαρξης του θεσµού, µε την συναίνεση του κλάδου , η διοίκηση αναλάµβανε την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας µε όρους βουλευτικών εκλογών. Η απόλυτα διαφανής και αµερόληπτη εκλογική διαδικασία από µεριάς του υπουργείου, είχε ως αποτέλεσµα να µην υπάρξει ποτέ από τον κλάδο το αίτηµα να αναλάβουν την ευθύνη της διενέργειας των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων του, τα πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια σωµατεία.

Αξίζει να σηµειωθεί πως στις µαύρες περιόδους της πολιτικής ιστορίας του τόπου µας, ο κλάδος ποτέ δεν διαπραγµατεύτηκε την ύπαρξη των αιρετών του στα υπηρεσιακά συµβούλια. Στην χούντα δεν υπήρξαν ποτέ συνάδελφοι που υποδύθηκαν τους αιρετούς !

Πριν δυο χρόνια, η κυβέρνηση της ΝΔ µε πρόσχηµα την πανδηµία, επέβαλε µια διαδικασία εκλογής διάτρητη , χωρίς εφορευτικές επιτροπές και χωρίς ταυτοπροσωπία µέσα από ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που ελέγχεται από µια ιδιωτική εταιρία. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε µέρος ενός καλά οργανωµένου σχεδίου που περιλάµβανε την εκδίωξη των αιρετών από τα συµβούλια επιλογής και τα πειθαρχικά συµβούλια µε σκοπό να πληγεί βάναυσα το κύρος του θεσµού. Θα ήταν φαίνεται δυσβάστακτο το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση να εκδιώξει τους αιρετούς από τα υπηρεσιακά συµβούλια και επέλεξε να αφαιρέσει ελεγκτικές αρµοδιότητες και να επιβάλει, χωρίς διάλογο, µια διαδικασία εκλογής διάτρητη και αµφιλεγόµενη που ουσιαστικά µετατρέπει τους αιρετούς σε διακοσµητικούς παράγοντες των υπηρεσιακών συµβουλίων, χωρίς κύρος στους συναδέλφους .

Στην βίαιη και αντιδηµοκρατική παρέµβαση του υπουργείου στον τρόπο εκλογής των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών , οι εκπαιδευτικοί απάντησαν µε αποχή της τάξεως του 95% και ανάγκασαν την κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά την υπουργό Κεραµέως , να διορίσει δοτούς για πρώτη φορά µετά την µεταπολίτευση ! Στην ιστορία της εκπαίδευσης δοτούς διόρισε η χούντα και η υπουργός Κεραµέως !

Σήµερα, για ακόµα µια φορά η κυβέρνηση και η υπουργός προσωπικά, προσβάλουν τους εκπαιδευτικούς αγνοώντας επιδεικτικά την θέση τους για την διαδικασία εκλογής των αιρετών τους. Αποτελεί προσβολή στο 95% των συναδέλφων, η εµµονική και αδιάλλακτη στάση από µεριάς του υπουργείου να προκηρύξει εκλογές χωρίς να κάνει ούτε ένα βήµα πίσω από την προ διετίας θέση του .

Για εµάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την συνεπή στάση της αποχής µας από τις εκλογές παρωδία της υπουργού Κεραµέως για τους εξής λόγους :

  • Δεν αποδεχόµαστε πως ο αιρετός αποτελεί παραχώρηση της διοίκησης και όχι κατάκτηση του κλάδου µας,ύστερα από αγώνες.
  • Αρνούµαστε να νοµιµοποιήσουµε την χωρίς διάλογο και αντιδηµοκρατική παρέµβαση τουυπουργείου στον τρόπο εκλογής των αιρετών µας,που ουσιαστικά τους µετατρέπει σε αρεστούς.
  • Με την συµµετοχή µας στις εκλογές , που διοργανώνει το υπουργείο , αφαιρούµε το πολιτικό στίγµα από την κυβέρνηση ως την πρώτη µετά την µεταπολίτευση που διόρισε δοτούς στα υπηρεσιακά συµβούλια.Με την συµµετοχή µας στις εκλογές , που διοργανώνει το υπουργείο , αφαιρούµε το πολιτικό στίγµα από την κυβέρνηση ως την πρώτη µετά την µεταπολίτευση που διόρισε δοτούς στα υπηρεσιακά συµβούλια.