Εκτύπωση

                      

Πάγιο αίτημα του κλάδου αποτελεί η διαρκής από το κράτος επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η παύση της διετούς μετεκπαίδευσης , του μοναδικού θεσμού που παρείχε ουσιαστική επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς , αποτελεί ένα μη αναστρέψιμο πλήγμα στην παροχή ποιοτικής παιδείας .

Αγωνιζόμαστε για επαναφορά του θεσμού της διετούς υποχρεωτικής επιμόρφωσης για το σύνολο των εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων. Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, πρέπει να έχει την δυνατότητα (εφ όσων το επιθυμεί) να εγκαταλείπει για δυο χρόνια την τάξη του και να γυρίζει στα θρανία για να επιμορφωθεί ! Με αυτόν τον τρόπο θα παρέχεται στους εκπαιδευτικούς   Πανεπιστημιακή   επιμόρφωση και θα διασφαλίζεται   υψηλής ποιότητας διδασκαλία .

Η λύση , όμως που επέλεξε η κυβέρνηση , είναι η χωρίς κόστος και αμφιβόλου επιστημονικής ποιότητας επιμόρφωση που διενεργείται εκτός εργασιακού ωραρίου (απογεύματα και Σαββατοκύριακα) από φορείς όπως το ΙΕΠ , τους συντονιστές εκπαίδευσης και τελευταία και τους διευθυντές σχολικών μονάδων!

Με αξιοπρέπεια γυρίζουμε την πλάτη μας και δεν νομιμοποιούμε με την συμμετοχή μας το σύνολο των επιμορφώσεων που διενεργούνται εκτός εργασιακού ωραρίου. Ειδικότερα καλούμε τα μέλη μας να απέχουν από τις επιμορφώσεις, που προγραμματίζουν ελάχιστοι/ες διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων. Δεν είναι υποχρεωτικές και εξυπηρετούν αποκλειστικά τα προσωπικά οφέλη και τις φιλοδοξίες αυτών που τις προγραμματίζουν.