Συνάδελφοι ,

Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ έχει επιλέξει , την δεδομένη χρονική στιγμή, ως μορφή αγώνα εναντίον της αξιολόγησης Κεραμέως την κατάθεση από το σύνολο των σχολικών μονάδων των ενιαίων κειμένων, τα οποία ακυρώνουν στην πράξη τους σκοπούς της. Τα κείμενα κατατίθενται αυτούσια χωρίς καμία αλλαγή και αναρτώνται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ . Δίνουμε την απάντηση μας στην ηγεσία του υπουργείου παιδείας συντονισμένα και καταγγέλλουμε άμεσα στον σύλλογο κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκρατίας από όπου και αν προέρχεταιτη στιγμή μάλιστα που ο σύλλογος διαθέτει τα μέσα να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις και να καλύψει απόλυτα τα μέλη του .

Επιπρόσθετα , το ΔΣ του συλλόγου γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει αποκλειστικά μια μορφή αγώνα πρέπει να καλύψει συνδικαλιστικά τα μέλη του που δεν επιθυμούν να καταθέσουν τα ενιαία κείμενα με την προκήρυξη κυλιόμενων στάσεων εργασίας μιας ώρας από 1/11 έως 5/11 που αφορούν τις ειδικές συνεδριάσεις βάσει των Ν. 4692/2020, Ν. 4823/2021, Υ.Α. ΦΕΚ 4189/10-09-2021, είτε αυτές είναι προγραμματισμένες μεταξύ 13.15 - 14.00 είτε σε άλλο χρονικό διάστημα μέσα στο εργασιακό ωράριο.

Αλληλεγγύη - Ενότητα – Αγών