Μισθωτοί και συνταξιούχοι, ακόμα και αν δεν υποβάλουν υποβάλλουν δήλωση, θα το πράξει η ΑΑΔΕ στη θέση τους.

Άνοιξε η πλατφόρμα στο taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2024 . Αν και έγιναν κάποιες αλλαγές, οι δόσεις πληρωμής παραμένουν ίδιες. Η πρώτη πρέπει να εξοφληθεί έως 31/7/2024, ενώ η τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου 2025. ΄Οσοι πληρώσουν εφάπαξ θα έχουν έκπτωση 3%.

 

Μια από τις βασικές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες για πρώτη φορά φέτος θα βρουν προσυμπληρωμένους μία σειρά από κωδικούς, ενώ οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, ακόμα και αν δεν υποβάλουν υποβάλλουν δήλωση, θα το πράξει η ΑΑΔΕ στη θέση τους.

Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης στοιχείων εισοδήματος είναι απλή. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

-να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

-να επιλέξουν το έτος για το οποίο επιθυμούν την υποβολή δήλωσης

να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.)

 

-να συμπληρώσουν τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση, ενώ η σύζυγος να υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.

-να συμπληρώσουν το έντυπο Ε1 ακολουθώντας τα σχετικά καθοδηγητικά μηνύματα προς τον χρήστη που τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.

-να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

-να υποβάλλουν τη δήλωση.

-να εκτυπώσουν τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.