Τέλος στις πρόωρες συντάξεις υπαλλήλων του Δημοσίου έρχεται να βάλει η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Όπως αναφέρει  η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος , η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ρίχνει «βόμβα» στα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων καθώς  καταργεί τις πρόωρες συντάξεις ανδρών και γυναικών στα 56 και 58 εφόσον έχουν 25ετία στα έτη 2011 και 2012, αλλά και τις πρόωρες στα 55 και 60 ετών για τις γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα με 25ετία το 2010.

Η γνωμοδότηση έχει ήδη φτάσει στο υπουργείο Εργασίας, το οποίο εξετάζει νομοθετική λύση για να μην ακυρωθούν συνταξιοδοτήσεις δημοσίων υπαλλήλων που υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους για μειωμένη σύνταξη. Για πολλούς ασφαλισμένους η έξοδος με μειωμένη δεν αποτελεί αντικίνητρο διότι η ποινή είναι μόνο 115 ευρώ στη σύνταξη.

Η γνωμοδότηση, λέει στα βασικά της σημεία ότι η συνταξιοδότηση των υπαλλήλων με διατάξεις για μειωμένη σύνταξη δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται με τα όρια ηλικίας 55 ως 60 ετών που έμειναν αμετάβλητα μετά το νόμο 4336/2015, αλλά θα έπρεπε τα όρια αυτά να αυξάνονται σταδιακά κάθε έτος από 19/8/2015 και μετά με καταληκτικό το 62ο έτος ,όπως ισχύει για τις μειωμένες συντάξει στα άλλα ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ, κ.ά.) που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα  Ελεύθερος Τύπος.

 Το ερώτημα και η  γνωμοδότηση

 συντάξεις

Η γνωμοδότηση ζητήθηκε από το υπουργείο κατόπιν ερωτήματος από τον τομέα ΕΦΚΑ-Δημοσίου προκειμένου να ξεκαθαριστεί νομικά αν επιτρέπεται από 1/1/2022 η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη με ηλικίες 56 και 58 ετών για δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία στα έτη 2011 και 2012. Το ερώτημα έγινε διότι, ενώ ένας υπάλληλος με 25ετία το 2011 μπορούσε να αποχωρήσει με μειωμένη στα 56 ως το 2021, δεν ήταν ξεκάθαρο αν μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις στην περίπτωση που έκλεινε τα 56 το 2022, γιατί «σκόνταφτε» στο γενικό όριο των 62 ετών που ισχύει για μειωμένη από το 2022.

Αυτό που ζητήθηκε από το ΝΣΚ ήταν να γνωμοδοτήσει αν από 1/1/2022 που ισχύει το γενικό όριο για μειωμένη σύνταξη στα 62, στο Δημόσιο θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η θεμελίωση για μειωμένη κάτω των 62 για τους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν τις ηλικίες συνταξιοδότησης των 56 και 58 ετών από 1/1/2022 έχοντας την 25ετία στο 2011 και 2012.

Δημόσιο: Διευκρινίσεις για την  ειδική διάταξη  περί  μειωμένης σύνταξης

 συντάξεις

Το ΝΣΚ αφού εξέτασε τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με πληροφορίες  της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, ότι ουδέποτε είχε προβλεφθεί ειδική διάταξη για τις προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης στο Δημόσιο, όπως συμβαίνει με άλλα ταμεία (π.χ. ΙΚΑ) που για τη σύνταξη με μειωμένο όριο ηλικίας έχουν ξεχωριστές προϋποθέσεις από αυτές που ισχύουν για το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης. Αντίθετα, προβλέφθηκε ότι οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 25ετία θεμελιώνουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με τα εκάστοτε όρια ηλικίας και μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη ως 5 χρόνια πριν το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης.

Για όσους είχαν 25ετία το 2011 το όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης ήταν το 61ο έτος που για όσους το συμπλήρωναν από 19/8/2015 και μετά αυξανόταν σταδιακά κάθε έτος και από 1/1/2022 είναι στα 67.

Αντίστοιχα για όσους είχαν 25ετία το 2012 το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη ήταν το 63ο έτος που και αυτό από 1/1/2022 έχει πάει στα 67.

Παρότι όμως τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη άρχιζαν να αυξάνονται από 19/8/2015 και μετά, οι ηλικίες για μειωμένη έμειναν αμετάβλητες στα 56 και 58, ενώ κατά τη γνώμη του ΝΣΚ θα έπρεπε να αυξάνονται κατ΄ έτος όπως και σε άλλα ταμεία. «Οι ηλικίες για τη μειωμένη σύνταξη είχαν μείνει αμετάβλητες, ενώ θα έπρεπε να ενσωματωθούν στους πίνακες των νέων ορίων ηλικίας που ισχύουν για τα άλλα ταμεία», αναφέρει σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Ε.Τ» ένα επίμαχο απόσπασμα της γνωμοδότησης του ΝΣΚ που δείχνει την κατεύθυνση για αύξηση των ορίων ηλικίας στο 62ο έτος για την μειωμένη σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων.