Πρώτη δύναμη, για πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΟΕ, η «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών»

Διεξήχθησαν σήμερα Σάββατο 29 Ιουνίου 2026 οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) κατά τη διάρκεια της 93ης Γενικής Συνέλευσης της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.).

Αποτελέσματα για το νέο ΔΣ της ΔΟΕ:

ADVERTISING

Ψήφισαν 495

Άκυρα/Λευκά 1

ΑΣΕ: 131 - 3 έδρες

ΔΑΚΕ: 104 - 2 έδρες

ΔΗΣΥ: 94 - 2 έδρες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 85 - 2 έδρες

ΔΙΚΤΥΟ: 67 - 2 έδρες

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: 7

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: 5

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ: 1

Πρώτη αναδείχθηκε η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.) – Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (Π.Α.ΜΕ) με 131 ψήφους, η οποία καταλαμβάνει 3 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), για πρώτη φορά στην ιστορία της Δ.Ο.Ε.

Δεύτερη αναδείχθηκε η  Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε.) με 104 ψήφους, η οποία καταλαμβάνει 2 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.).

Τρίτη αναδείχθηκε η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών (ΔΗ.ΣΥ.) με 94 ψήφους, η οποία καταλαμβάνει 2 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.).

Τέταρτες αναδείχθηκαν οι Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας με 85 ψήψους, οι οποίες καταλαμβάνουν 2 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.).

Πέμπτο αναδείχθηκε το Αυτόνομο Δίκτυο με 67 ψήφους, το οποίο καταλαμβάνει 2 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.).

Εκτο αναδείχθηκε το Ανεξάρτητο Ριζοσπαστικό Μέτωπο με 7 ψήφους, χωρίς να λαμβάνει έδρα.

Εβδομα αναδείχθηκαν τα Προοδευτικά Ρεύματα με 5 ψήφους, χωρίς να λαμβάνουν έδρα.

Ογδοη αναδείχθηκε η Αντεπίθεση με 1 ψήφο, χωρίς να λαμβάνει έδρα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΕ                  
ΨΗΦΟΙ 2024 ΕΔΡΕΣ2024  ΨΗΦΟΙ 2022 ΕΔΡΕΣ 2022       
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 495 484
ΨΗΦΙΣΑΝ 495 483
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 1 1
ΕΓΚΥΡΑ 494 482
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών 131 – 26,5% 3 106 – 22% 2
Δ.Α.Κ.Ε. 104 – 21% 2 109 – 22,6% 3
ΔΗ.ΣΥ. 94 – 19% 2 100 – 20,7% 2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 85 – 17,1% 2 81 – 16,8% 2
ΔΙΚΤΥΟ 67 – 13,5% 2 73 – 15,1% 2
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΕΚΠΑΙΔ. (ΜΕ.Τ.Α.) 7 – 1,4% 7 – 1,4%
ΛΟΙΠΑ 6 – 1,2% 6 -1,2%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΔΕΔΥ 
ΨΗΦΟΙ 2024  ΑΝΤΙΠΡ ΨΗΦΟΙ  2022  ΑΝΤΙΠΡ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 495 484
ΨΗΦΙΣΑΝ 495 483
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 1 0
ΕΓΚΥΡΑ 494 483
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών 135 36 106 28
Δ.Α.Κ.Ε. 107 29 109 29
ΔΗ.ΣΥ. 91 24 102 27
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 86 23 81 21
ΔΙΚΤΥΟ 64 17 71 19
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΕΚΠΑΙΔ. (ΜΕ.Τ.Α.) 6 1 8 2
ΛΟΙΠΑ 5 1 6 1