Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2024: Όλα τα ονόματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

    

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 2024.

Οι μεταθέσεις αφορούν τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Οι μετατιθέμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, έτσι ώστε να πληροφορηθούν για τα κενά σε σχολικές μονάδες, όπως και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.

Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στις νέες θέσεις τους για ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31 Αυγούστου.

Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν ικανοποιήθηκε, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές, θέσεις είτε διότι υπολείπονται των μονάδων μετάθεσης αυτών που μετατίθενται, σημειώνει το υπουργείο Παιδείας.

Δείτε εδώ τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε εδώ τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης