Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από φέτος ξεκινούν για πρώτη χρονιά σε εθνικό επίπεδο οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα (ελληνική «PISA») για μαθητές της ΣΤ’ τάξης δημοτικού και Γ’ τάξης του Γυμνασίου στη Γλώσσα-κατανόηση κειμένου και στα Μαθηματικά.

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΣΤΟ ΙNFOKIDS.GR

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως είχε δηλώσει αποκλειστικά στο Ιnfokids.gr για τη διεξαγωγή των εξετάσεων PISA στα σχολεία ότι ” Έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκουμε να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο προβλέπουμε την «Eλληνική PISA», στο τέλος του Δημοτικού και στο τέλος του Γυμνασίου.

Πρόκειται για μία διαγωνιστική διαδικασία στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές σε ανώνυμη βάση – άρα δεν θα προσμετράται στο βαθμό τους – με σκοπό την εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, περιθώρια βελτίωσης, πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών.

Advertisement

Αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες ακολουθούνται και σε πολλές άλλες χώρες διεθνώς π.χ. στην Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Δανία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.”

ΦΕΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΕ 600 ΣΧΟΛΕΙΑ

Πιλοτικά κατά τη φετινή σχολική χρονιά, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εντός Μαΐου σε εθνικό επίπεδο, με αντιπροσωπευτικό δείγμα έως 6.000 μαθητών και μαθητριών Δημοτικού και έως 6.000 Γυμνασίου, σε έως 600 σχολικές μονάδες όλων των τύπων, όλης της επικράτειας. Τα αποτελέσματα θα συλλέγονται ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται στους βαθμούς των μαθητών, ενώ οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα εύρος ερωτήσεων κλειστού τύπου. Οι διαγωνιστικές αυτές εξετάσεις θα επαναλαμβάνονται ετησίως.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σκοπός των εξετάσεων είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, με ζητούμενο την έγκυρη και αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών.

Μετά τις δύο πρώτες σχολικές χρονιές και όταν αρχίσει η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών,το σύστημα αυτό θα προσεγγίσει τη φιλοσοφία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, προκειμένου να εντοπιστούν, αφ’ ενός ποια σημεία τους έχουν κατακτήσει οι μαθητές, αφ’ ετέρου οι βελτιωτικές κινήσεις, κυρίως σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας που θα πρέπει να ενσωματωθούν. Με το πέρας των εξετάσεων, θα γίνεται επεξεργασία για την εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Θα δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα στην οποία θα αναρτηθεί το θεωρητικό πλαίσιο των εξετάσεων και ενδεικτικά θέματα.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής στη βάση συγκεκριμένων, ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, αποτελεί προτεραιότητά μας.  Η περιοδική αποτύπωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων είναι προαπαιτούμενο για τον εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών, για την κατανόηση τυχόν προβλημάτων και, συνακόλουθα, την επίλυσή τους, με στόχο τη συνολική βελτίωση της εκπαίδευσης της χώρας μας.  Βήμα-βήμα αναβαθμίζουμε το εκπαιδευτικό σύστημα βάσει μετρήσιμων στοιχείων, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά μας.»