Εκτύπωση


 

8/7/2019

Να καταργηθεί η ρουσφετολογική ρύθμιση Γαβρόγλου «τακτοποίησης» στελεχών εκπαίδευσης. Ιστορική αναδρομή του θέματος.

Τα Προοδευτικά Ρεύματα  Εκπαιδευτικών στηρίζουν την πρόταση που καλεί  τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να καταργήσει τη ρουσφετολογική ρύθμιση Γαβρόγλου «τακτοποίησης» στελεχών εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας τους ( Περιφερειακοί Διευθυντές και Διευθυντές Διευθύνσεων) .  Όμως εμάς αυτές οι απαράδεκτες  τακτικές και μεθοδεύσεις από τους εκάστοτε υπουργούς παιδείας  δεν μας εκπλήσσουν αφού δεν συμβαίνουν για πρώτη φορά και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά τις χρησιμοποιούσαν. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι σας παραθέτουμε παρακάτω κάποια στοιχεία για την ιστορία του θέματος :

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ

Η νομοθέτηση

Το 2010 με ρύθμιση της τότε  υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου, της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ,  αποφασίστηκε «εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις γενικών ή ειδικών γραμματέων και περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και προέδρων ή διευθυνόντων συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής − Παιδαγωγικής Καθοδήγησης» (άρθρο 26 παρ. 14, του Ν.3879/2010 - ΦΕΚ 78 τ. Α’).

Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ.

Η εφαρμογή

Στις 2 / 1 / 2013  στην απόφαση  του υπουργού Αρβανιτόπουλου Κωνσταντίνου  για τον διορισμό  των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης στην τελευταία του παράγραφο αναφέρει: «Για τους αποχωρούντες Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίστηκαν με την αριθμ. Φ350.2/1500/Δ1/8-1-2010 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης– Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων» (ΦΕΚ 5 τ. Γ΄/11-1-2010) ισχύει η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 14 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 τ. Α’)».

Το Νοέμβριο του 2014, τροπολογία που κατέθεσε ο τότε υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, προς ψήφιση, στη Βουλή, προέβλεπε πως "οι Περιφερειακοί Διευθυντές που έχουν αξιολογηθεί ως εξαιρετικά , σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 (Α΄240), μετά την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή της από τη θέση που κατέχουν, εξαιρουμένων των λόγων συνταξιοδότησης ή πειθαρχικών λόγων, δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί στελέχωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών και Σωμάτων Επιθεώρησης, να αποσπώνται με απόφαση του υπουργείου Παιδείας ως Επιθεωρητές- Ελεγκτές στις ελεγκτικές υπηρεσίες ή Σώματα Επιθεώρησης που υπάγονται ή εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών σε ελεγκτικές υπηρεσίες ή Σώματα Επιθεώρησης άλλων υπουργείων. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις  του κλάδου Συμβούλων  του αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του ΥΠΑΙΘ. Τα ανωτέρω στελέχη εντάσσονται στο Αυτοτελές Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων του ΥΠΑΙΘ με χωρική αναφορά και έδρα στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρέτησαν"  Τελικά μετά από αντιδράσεις ο Α. Λοβέρδος απέσυρε την τροπολογία.

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

Η διατήρηση και εφαρμογή, η κατάργηση και επαναφορά χειρότερης ρύθμισης

Στις   9- 4- 2015 στην απόφαση  του υφυπουργού  Κουράκη Αναστάσιου διορισμού  των νέων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ισχύει και πάλι η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 14, του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 78 τ. Α’).

Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (Υπουργός Νίκος Φίλης) καταργείται η σκανδαλώδης αυτή διάταξη.

Όμως, στις 23/04/2019,  ο Υπουργός Νίκος Γαβρόγλου επαναφέρει και πάλι διάταξη «τακτοποίησης» όσων ήταν αλλά δεν ξαναέγιναν Περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και όσων είναι αλλά δεν θα ξαναγίνουν Διευθυντές Διευθύνσεων το επόμενο χρονικό διάστημα  με τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο που ψήφισε στη Βουλή με την οποία «μπορεί να αποσπώνται στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται , εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν διατελέσει Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ή Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ως Οργανωτικοί Συντονιστές των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στους Οργανωτικούς Συντονιστές καταβάλλεται επιμίσθιο , το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών». Μάλιστα με νέα νυχτερινή τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο, η ισχύς επεκτείνεται και για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας , για να μην αισθάνονται αδικημένοι.

Κυβέρνηση Ν.Δ.

Η νέα Υπουργός Παιδείας Ν.Κεραμέως θα την καταργήσει την συγκεκριμένη διάταξη;

Προοδευτικά  Ρεύματα Εκπαιδευτικών

Η Ανεξάρτητη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη