Εκτύπωση

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

www.ekpaideutikareumata.gr

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.facebook.com/reumata

 

 

Σύνθεση και αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με αφορμή τις εκλογές, στις 2 Νοέμβρη 2016, για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας κοινοποιούμε τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του κάθε συμβουλίου ( ΠΥΣΠΕ- ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ).

www.ekpaideutikareumata.gr

Οκτώβρης 2016

 

 

 

Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Σύνθεση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβούλιου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

Στην έδρα κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αποτελείται από

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης υστέρα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από:

 

α) Τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας.

β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο βαθμό Γ΄ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν

δ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών

Αρμοδιότητες ΠΥΣΠΕ

Τα ΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

 

Σύνθεση Ανώτερου Υπηρεσιακού Συμβούλιου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ)

Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, ως πρόεδρο, που αναπληρώνεται από διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

β) τον προϊστάμενο του τμήματος επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως αντιπρόεδρο που αναπληρώνεται από σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ή δημοτικής εκπαίδευσης,

γ) έναν διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Γ΄».

Αρμοδιότητες ΑΠΥΣΠΕ

Τα ΑΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Σύνθεση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβούλιου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ)

Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί πενταμελές κεντρικό υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, που αποτελείται από:

α) τρεις διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από ισάριθμους διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και

β) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από ισάριθμους αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΚΥΣΠΕ ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης εκ των υπό στοιχείο α΄ τακτικών μελών. 

Αρμοδιότητες ΚΥΣΠΕ

Το ΚΥΣΠE έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Σχετικά:

  1. Π.Δ.1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.» ( Α΄1 ).

  2. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 ( Β΄ 2463 ) Υπουργική Απόφαση « Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης ( ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ ) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης ( ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ ), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών »

Προοδευτικά Ρεύματα Εκπαιδευτικών

Ανεξάρτητη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη