Να αποζημιωθούν για το σύνολο των υπερωριών τους οι συναδέλφισσες /οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε 4/θ νηπιαγωγεία

, Τα Προοδευτικά Ρεύματα του συλλόγου "Αλ. Δελμούζος στηρίζουν τους συναδέλφους αναπληρωτές ΕΣΠΑ , που υπηρετούν σε 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία στο αυτονόητο αίτημα τους να αποζημιωθούν για το σύνολο των υπερωριών τους .

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στα 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία το διδακτικό ωράριο, συμπίπτει ακριβώς με το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημοτικά, δηλαδή:

24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας .

23 ώρες αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας .

22 ώρες αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας.

21 ώρες αν έχουν από 20 χρόνια υπηρεσίας και πάνω .

Οι συνάδελφοι νηπιαγωγοί αναπληρωτές   ΕΣΠΑ   δικαιούνται , όπως ακριβώς και οι μόνιμοι συνάδελφοι τους να λάβουν την προβλεπόμενη οικονομική αποζημίωση για κάθε υπερωρία πέραν του διδακτικού τους ωραρίου .

Είναι αυτονόητη υποχρέωση της υπηρεσίας να προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα εξασφαλίσουν τα χρήματα που οφείλονται στους συναδέλφους μας από την μέχρι σήμερα υπερωριακή εργασία τους .

Τα Προοδευτικά Ρεύματα του συλλόγου "Αλ. Δελμούζος καλούν τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής να τοποθετηθεί άμεσα εγγράφως για το θέμα , ώστε να δοθεί τέλος στην αγωνία των συναδέλφων .

Τα Προοδευτικά Ρεύματα δια μέσου του συλλόγου εκπαιδευτικών Αλέξανδρος Δελμούζος, εφόσον τους ζητηθεί, έχουν τα μέσα να καλύψουν συνδικαλιστικά και νομικά τους συναδέλφους νηπιαγωγούς που δεν επιθυμούν να παρέχουν, πλέον , υπερωριακή εργασία .

Επιπρόσθετα θα στηρίξει νομικά τους συνάδελφους, ώστε να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα διεκδίκησης των δεδουλευμένων τους , στην περίπτωση που το υπουργείο απαντήσει αρνητικά στο αίτημα τους για οικονομική αποζημίωση.