ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι :

1)      Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11, ΠΕ 86 , ΠΕ 79 που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο διδακτικό τους αντικείμενο στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους (οργανικά-προσωρινή) να κάνουν δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου . Οι  εκπ/κοί κλάδου ΠΕ 86 και ΠΕ11 που πήραν οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση δε χρειάζεται να επισυνάψουν δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους καθώς αυτά έγιναν γνωστά με τις τελευταίες τοποθετήσεις. Οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ 11 και ΠΕ 79 που έχουν οργανική θέση και πρέπει να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο , οφείλουν να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Κάθε εκπαιδευτικός των ανωτέρω κλάδων οφείλει να δηλώσει μία ή και περισσότερες σχολικές μονάδες, των οποίων οι ώρες που τους υπολείπονται στο συγκεκριμένο κλάδο να υπερκαλύπτονται από τις προς συμπλήρωση ώρες του υποχρεωτικού τους ωραρίου.(π.χ 1 ΔΣ Γλυκών Νερών, κενές ώρες ΠΕ86 «10» .Ο εκπαιδευτικός που θα το δηλώσει θα πρέπει να έχει τουλάχιστον «10»ώρες προς συμπλήρωση. Σε διαφορετική περίπτωση θα τοποθετείται χωρίς δήλωσή του .

Υπενθυμίζουμε ότι το προς συμπλήρωση υποχρεωτικό ωράριο προκύπτει από την αφαίρεση των ωρών ανάθεσης στο σύνολο του προγράμματος του πρώτου σχολείου (βασικό και ολοήμερο ή όποια άλλη ανάθεση ) όπως αυτό αποφασίστηκε στις 3/9/2018 από το Σύλλογο Διδασκόντων και από το υποχρεωτικό ωράριο του εκπαιδευτικού.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος οι Σχολικές Μονάδες δια μέσου του Συλλόγου Διδασκόντων θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές. (ΈΝΤΥΠΟ 1 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)

2)      Οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ κλάδων ΠΕ11,ΠΕ86,ΠΕ79,ΠΕ08 να κάνουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης. Οι εκπ/κοί που αποσπάστηκαν κατά προτεραιότητα και είναι σύζυγοι στρατιωτικών και λοιπών κατηγοριών πρέπει να προσκομίσουν το απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει την έδρα εργασίας του/της συζύγου. (ΕΝΤΥΠΟ 2 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι οι τοποθετήσεις θα γίνουν με την εξής σειρά:

Α) Για τους κλάδους ΠΕ 11, ΠΕ 86 και ΠΕ 79 : i) συμπλήρωση ωραρίου , ii) αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ  και αποσπάσεις εντός ενιαία.

Β) Οι κλάδοι ΠΕ 06, ΠΕ 05 και ΠΕ 07 θα κληθούν να συμπληρώσουν ωράριο με νεότερη ανακοίνωση.

                                                                                                 Εκ της Διευθύνσεως

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

A. Οι δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά , θα αποσταλούν στο κεντρικό mail της Δνσης : mail@dipe-anatol.att.sch.gr έως αύριο 6/9/2018 και ώρα 11:00πμ.

B. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότηση των δηλώσεων είναι : πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , βεβαίωση συνυπηρέτησης συζύγου, βεβαίωση σπουδών τέκνου, εντοπιότητα. Σε περίπτωση διαζυγίου , επιμέλεια τέκνου και προστατευόμενου μέλους .

ΚΕΝΑ ΠΕ86 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

 

ΚΕΝΑ ΠΕ16 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

 

 ΚΕΝΑ ΠΕ11 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 

 

 ΚΕΝΑ ΠΕ08 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

ΕΝΤΥΠΟ 2 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ