Σχετικά με το ζήτημα της υποχρεωτικής  παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, το ΔΣ της ΟΛΜΕ έδωσε  τις ακόλουθες  χρήσιμες και ουσιαστικές οδηγίες προς του εκπαιδευτικούς:

•    Εκτελούμε κανονικά το ωράριο μας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

•    Εκτελούμε τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

•    Είναι προφανές ότι με τη λήξη αυτών των εξωδιδακτικών καθηκόντων αποχωρούμε από το σχολείο.

•    Καλούμε τους Δ/ντές των σχ. Μονάδων να κινηθούν σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου υπερασπίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. 

•    Σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας Δ/ντών των σχ. Μονάδων καλούνται να συνεδριάσουν άμεσα οι Σύλλογοι Διδασκόντων.

      Σε περίπτωση που η Διεύθυνση σχολείου αποφασίσει διαφορετικά ενημερώνουμε το Δ.Σ. του Συλλόγου το οποίο θα αντιδράσει άμεσα.

Πηγή : ΟΛΜΕ